MVO jaarverslag

Van der Valk International legt grote nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en gastvrijheid. We streven ernaar een luxe gastbeleving te bieden en tegelijkertijd bij te dragen aan het milieu, gelovend dat gastvrijheid en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. MVO is sinds 2010 een centraal thema in de bedrijfsvoering, en in de afgelopen jaren zijn verschillende aspecten van het bedrijf op natuurlijke wijze verduurzaamd.

Met een generatie-overstijgende strategie plaatst Van der Valk International duurzaamheid hoog op de prioriteitenlijst en heeft het als doel om het bedrijf op de best mogelijke manier door te geven aan toekomstige generaties. Vanaf 2023 wil Van der Valk International de duurzame impact vergroten door bedrijfs- en werkprocessen zo in te richten dat ze positief bijdragen aan zowel sociale als natuurlijke omgeving op zowel korte als lange termijn.

Infrastructurele projecten

Het realiseren van verschillende infrastructurele projecten levert enorm veel energiebesparing op. Je kunt hierbij denken aan het plaatsen van zonnenpanelen, installatie van warmtepompen, duurzaam beheer van water en uitsluitend gebruik van LED-verlichting.

Guest and crew journeys

Het betrekken van onze gasten in het creëren van een zo duurzaam mogelijk verblijf is één van onze speerpunten. Waar wij dat kunnen, faciliteren we niet alleen voor milieubewust handelen, we stimuleren dit ook middels diverse promoties, mogelijkheden en communicatiemiddelen.

Procesinrichting

Door te investeren in onze werkprocessen en door ze echt slimmer te maken, hebben we veel goede stappen gezet in het realiseren van onze Sustainabiltity doelen. Basis-processen zoals afvalscheiding, gerecht-bereidingen en schoonmaak-inspanningen zijn volledig doorgelicht om ze efficiënter en milieu-effectiever in onze bedrijfsvoering op te nemen.

Toekomstplannen

Als Van der Valk International kijken we terug op een bewogen en zeer leerzaam jaar waarin we duurzaamheid weer als één van de speerpunten in onze organisatie de aandacht hebben gegeven die het verdient. Door middel van nieuwe inzichten en het opzetten van een duurzaamheidsgroep hebben we belangrijke stappen gezet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Benieuwd naar ons gehele MVO jaarverslag?
MVO jaarverslag 2023
MVO jaarverslag 2019